Auto vltk Auto vltk

Auto G4VN 1.1Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 1.1  => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). - Update theo phiên bản mới nhất ngày 28/5/2013. - Lưu ý: Cài đặt Font cho auto theo hướng dẫn. Mở…

 

Auto G4VN 1.0Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 1.0  => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH - Update thường xuyên theo game - Lưu ý: Cài đặt Font cho auto theo hướng dẫn. Mở khóa rương khi trước…

 

Giới thiệu Auto VLTK- Đây là 1 công cụ hỗ trợ việc tự động hoá các thao tác trong trò chơi VLTK. Chương trình được thiết kế theo phương châm: Đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Chiếm ít tài nguyên máy. Giảm…

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD