Chuc nang tim do Chuc nang tim do

Tìm đồ- Tên: người chơi chỉ việc gõ các từ đầu tiên của món đồ cần tìm (có phân biệt chữ hoa chữ thường). Ví dụ: tên = Túi => trả về kết quả là các loại túi như: Túi Đại…

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD