Nhiem vu da tau Nhiem vu da tau

Dã tẩu*) Phân loại nhiệm vụ: Auto chia nhiệm vụ Dã tẩu thành 7 loại để người chơi dễ dàng trong việc quản lý. - Mỗi nhiệm vụ sẽ có 2 tuỳ chọn: Auto (tự động) hoặc Huỷ bỏ (luôn huỷ…

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD