Cơ bản

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Cơ bản - 1

*Tab Cơ bản: Ngoài việc hiển thị thông tin cơ bản hiện tại của nhân vật, người chơi có thể thiết lập cấu hình cho 2 điểm luyện: khi hoạt lực >0 (có kinh nghiệm), khi hoạt lực = 0 (không lên điểm kinh nghiệm). Mỗi khi có biến động về hoạt lực (về 0 hoặc reset lên 100), nhân vật sẽ tự động chạy về bãi đã thiết lập tương ứng.

Bản đồ:Hiển thị thông tin tọa độ vị trí đang đứng, bản đồ hiện tại.
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm thu được trong quá trình luyện công, thời gian sử dụng Auto.
Tử vong: Số lần tử vong.

*Option:
Tự bấm V (chạy nhanh): Bật/tắt bấm V (chạy nhanh)
Tự gọi PET: Bật/tắt tự gọi PET.
Tự gọi chức năng nhặt đồ của PET: Bật/tắt nhặt đồ của PET.
Rời nhóm khi hết Tinh lực (phụ bản): Khi hết Tinh lực tự động rời nhóm khi đi phụ bản.
Thoát game khi hết Tinh lực (phụ bản): Khi hết Tinh lực tự động thoát game.

Cơ bản - 2

Điều khiển: Tự theo sau Đội trưởng xuyên các map, kể cả trong Địa cung, điền khoảng cách theo sau vào ô bên cạnh để nhân vật theo sau đội trưởng như thiết lập.

Nhiệm vụ:

1. Giang Hồ Bảng: Tự động làm nhiệm vụ Giang Hồ Bảng.

Khi ô check box của nhiệm vụ Giang Hồ Bảng được chọn Auto sẽ tự động kiểm tra nhiệm vụ GHB đã được làm hay chưa, hay đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ, tiến hành làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này được thực hiện tuần hoàn theo chuỗi hoạt động của Auto như sau: Chạy Auto -> Làm Nhiệm vụ GHB -> Làm nhiệm vụ Hoa hồng -> Hoàn thành hoặc Không làm được nữa -> Làm nhiệm vụ THVU -> Hoàn thành -> hết Nhiệm vụ tự chuyển sang mode luyện công -> sau 24h tự chuyển sang mode làm Nhiệm vụ ...

2. Hoa hồng (bang): Tự động làm nhiệm vụ Hoa hồng.

Khi ô check box của nhiệm vụ Hoa hồng được chọn Auto sẽ tự động kiểm tra nhiệm vụ Hoa hồng đã được làm hay chưa, hay đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ, tiến hành làm nhiệm vụ.

Nhân vật sẽ làm theo chu trình sau: Làm nhiệm vụ Hoa hồng -> Hoàn thành hoặc Không làm được nữa -> Làm nhiệm vụ THVU -> Hoàn thành -> Đánh quái theo Hoạt lực.

- Lưu ý:

- Auto sẽ tự dùng Bang Phái Truyền Tống trong rương chính để về bang khi làm nhiệm vụ. Nếu không muốn dùng, người nên cất vật phẩm này vào rương phụ.

- Điều kiện để sử dụng được Auto nhiệm vụ Hoa hồng: đã vào bang, là thành viên cấp 1 trở lên.

3. Thiên Hạ Vô Ưu: Tự động làm nhiệm vụ Thiên Hạ Vô Ưu.

Khi ô check box của nhiệm vụ Thiên hạ vô ưu được chọn Auto sẽ tự động kiểm tra nhiệm vụ THVU đã được làm hay chưa, hay đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ, tiến hành làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này được thực hiện tuần hoàn theo chuỗi hoạt động của Auto như sau: Chạy Auto -> Làm Nhiệm vụ -> hết Nhiệm vụ tự chuyển sang mode luyện công -> sau 24h tự chuyển sang mode làm Nhiệm vụ ...

4. Khi hoạt lực > 0: Khi bật Auto trương chình sẽ kiểm tra điểm Hoạt lực lớn hơn 0 sẽ lấy thông tin thiết lập theo bán kính, tọa độ bãi luyện.

Cấu hình để nhận vật sử dụng Auto khi hoạt lực > 0.


Tự đánh: Khi được chọn nhân vật sẽ tìm và đánh quái. Giá trị bên cạnh là bán kính tìm quái, phạm vi Auto là vùng có bán kính từ 15 đến 50 m tính từ vị trí đang đứng.

GetPos: Cơ bản - 3Lấy tọa độ đang đứng làm tâm cho chế độ đánh theo phạm vi. Khi thay đổi bản đồ luyện công phải lấy lại gốc toạ độ này. Gốc toạ độ này sẽ được lưu trong file cấu hình của nhân vật.

Đưa nhân vật ra bãi luyện, sau đó nhấn nút GetPos để Auto lấy tọa độ bãi luyện.

Save:Cơ bản - 4Lưu vị trí GetPos lấy bãi luyện thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự chạy ra bãi luyện theo đúng tọa độ vị trí đã lưu.

Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập tọa độ bãi luyện khi hoạt lực > 0.


5. Khi hoạt lực = 0: Khi Auto đang chạy sẽ kiểm tra điểm Hoạt lực nếu bằng 0 - tức điểm hoạt lực đã hết Auto sẽ tự động chuyển đến bãi luyện đã thiết lập.

Cấu hình để nhận vật sử dụng Auto khi hoạt lực = 0.

Tự đánh: Khi được chọn nhân vật sẽ tìm và đánh quái. Giá trị bên cạnh là bán kính tìm quái, phạm vi Auto là vùng có bán kính từ 15 đến 50 m tính từ vị trí đang đứng.

GetPos: Cơ bản - 3Lấy tọa độ đang đứng làm tâm cho chế độ đánh theo phạm vi. Khi thay đổi bản đồ luyện công phải lấy lại gốc toạ độ này. Gốc toạ độ này sẽ được lưu trong file cấu hình của nhân vật.

Đưa nhân vật ra bãi luyện, sau đó nhấn nút GetPos để Auto lấy tọa độ bãi luyện.

Save: Cơ bản - 4Lưu vị trí GetPos lấy bãi luyện thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự chạy ra bãi luyện theo đúng tọa độ vị trí đã lưu.

Load: Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập tọa độ bãi luyện khi hoạt lực = 0.

Lưu ý: Phím tắt để Bắt đầu và Dừng lại: Ctrl + F

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD