Hướng dẫn viết SCRIPT

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

TN3DScript được thiết kế sử dụng LUA làm ngôn ngữ lập trình, khai thác các tập hàm API mà chương trình đã cung cấp. Để hiểu thêm về ngôn ngữ LUA, các bạn vui lòng tham khảo tại địa chỉ http://lua.org và tài liệu hướng dẫn kèm theo chương trình.

Các file dạng *.lua chứa mã thực thi của chương trình và các lời gọi hàm APIs được viết bằng ngôn ngữ LUA. Trong tập tin bắt buộc phải có hàm main, là hàm chính thực thi tất cả các thao tác. Chương trình sẽ gọi duy nhất hàm này lúc bắt đầu chạy chương trình, kết thúc hàm này cũng là kết thúc chương trình. Mô tả hàm main như sau:

function main()

end

Các đối tượng chính, thường xuyên sử dụng trong suốt quá trình phát triển Script được mô tả chi tiết dưới đây:

Đang cập nhật....

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD