Kỹ năng

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Kỹ năng - 1*Kĩ năng: Thiết lập kĩ năng khi sử dụng Auto

Kỹ năng của PET:

- Tự dùng skill tấn công.

- Tự dùng Công sinh khi HP < số % được thiết lập.

- Tự dùng Huyết tế khi MP < số % được thiết lập.

Kỹ năng của nhân vật:

- Chọn skill cần sử dụng và set delay (thời gian giữa 2 lần xuất skill) phù hợp để thêm vào bảng kỹ năng.

- Mũi tên lên, xuống giúp sắp xếp thứ tự Skill thi triển tấn công của nhân vật.

- Tích xóa để bỏ từng skill trong bảng kỹ năng.

- Save:Cơ bản - 4Lưu bảng kỹ năng thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự lấy bảng danh sách skill đã lưu.
- Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập kỹ năng bãi luyện.

Lưu ý: Khi log acc vào game người dùng cần lấy skill cho nhân vật trước để tránh tình trạng sau khi chuyển thành bảng skill không load được lên.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD