feed-image Auto HUYETKIEM

AutoHKiem 1.6 AutoHKiem 1.6 (ngừng hỗ trợ)

AutoHuyetKiem 1.6 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.5

AutoHuyetKiem 1.5 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật cho game phiên bản mới (01/06/2014).
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.4 (chính thức thu phí)

AutoHuyetKiem 1.4 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.2 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.2 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.1 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.1 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.0 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.0 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD