feed-image VulanPro

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.6 ( + VulanPK 2.3)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.5

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.4

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) MultiLogin 3.0 (cập nhật theo Game ngày 30/8/2016)

Tự động login không giới hạn số lượng account…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.3 (+ VulanPK 2.2, MulttiLogin 2.9)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.1 (tự mở khóa Rương)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPK 2.0 (hoàn thiện chức năng TTĐC + TK)

Hỗ trợ Thất Thành Đại Chiến, Chiến Long Động…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 7.0 (chống chặn cổng KHL)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPK 1.8 (hỗ trợ CTC, CLD)

Hỗ trợ Thất Thành Đại Chiến, Chiến Long Động…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.9 ( tự tìm đội trưởng )

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.8 (hỗ trợ chạy xuyên động)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.7 + MultiLogin 2.7 + VulanPK 1.7 + VulanLogin 3.2

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.5 + MultiLogin 2.6

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.4 + MultiLogin 2.5 + VulanPK 1.6 + VulanLogin 3.1

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.3 + MultiLogin 2.3 (BIG UPDATE)

Tự động làm mất mouse_xxx => Kết hợp với MultiLogin một cách hoàn hảo…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 6.1 + Vulanlogin 2.9 + VulanPK 1.5

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 5.9 + Vulanlogin 2.8 + VulanPK 1.4

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 5.4 + Vulanlogin 2.7 + VulanPK 1.3

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.3 VulanPK 1.2 (phiễn phí)

VulanPK 1.2 - Hỗ trợ PK cho game Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ. Hiện đang trong quá trình thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.
 
 

VulanPro 2.3 VulanPK 1.0 (phiễn phí)

VulanPK 1.0 - Hỗ trợ PK cho game Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ. Hiện đang trong quá trình thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD