feed-image VulanPro

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 5.3 (đã cập nhật lại MultiLogin & VulanLogin)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 5.1 (đã cập nhật VulanLogin 2.4)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.9

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.8 (hỗ trợ bản đồ LC mới)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.7 (hỗ trợ bản đồ LC mới)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.6

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.6 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.5

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.5 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.4

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.4 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.3

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.3 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.1 (hỗ trợ Event)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.1 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.5

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.5 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.4

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.4 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.3

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.3 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.1

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.1 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.0

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.0 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.9

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 2.9 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.8 (đã cập nhật file bổ sung cho phiên bản)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 2.8 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.6 (loại bỏ tình trạng CPU 100%)

Loại bỏ tình trạng CPU 100%. Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.5 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%)

Loại bỏ tình trạng CPU 100%. Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.5 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không…
 
 

VulanPro 2.3 VulanPro 2.4

Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.4 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không nên thay đổi hệ thống tránh mã đăng ký bị thay đổi.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD