feed-image VulanPro

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.7 (hỗ trợ bản đồ LC mới)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.6

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.6 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.5

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.5 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.4

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.4 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.3

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.3 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 4.1 (hỗ trợ Event)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 4.1 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.5

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.5 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.4

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.4 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.3

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.3 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.1

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.1 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 3.0

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 3.0 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.9

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 2.9 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.8 (đã cập nhật file bổ sung cho phiên bản)

Download file bổ sung để chạy cùng với VulanPro 2.8 nếu Auto trên máy bạn bị tình trạng thoát Acc…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.6 (loại bỏ tình trạng CPU 100%)

Loại bỏ tình trạng CPU 100%. Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.5 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không…
 
 

VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%) VulanPro 2.5 (loại bỏ tình trạng CPU 100%)

Loại bỏ tình trạng CPU 100%. Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.5 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không…
 
 

VulanPro 2.3 VulanPro 2.4

Cập nhật mã đăng ký theo HDD cho các tiệm net sử dụng hệ thống Bootrom. Từ phiên bản v2.4 trở đi các tiệm net có thể đăng ký Lic HDD cho từng máy trạm. Sau khi đăng ký không nên thay đổi hệ thống tránh mã đăng ký bị thay đổi.
 
 

VulanLogin 1.1 (miễn phí) VulanLogin 1.2 (miễn phí)

VulanLogin 1.2 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí. Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán MD5 và không thể giải mã nên loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị keylog. *) VulanLogin……
 
 

VulanLogin 1.0 VulanLogin 1.0 (miễn phí)

VulanLogin 1.0 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí. Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán MD5 và không thể giải mã nên loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị keylog. *) VulanLogin…
 
 

VulanPro 2.2 VulanPro 2.2

VulanPro v2.2 sử dụng công nghệ mô phỏng lại thao tác chuột, chạy hoàn toàn độc lập. Vì vậy, để chạy tốt phiên bản này, các bạn chú ý làm theo các bước sau đây. Hệ thống đã hoàn thành………
 
 

VulanPro 2.1 VulanPro 2.1

VulanPro v2.1 sử dụng công nghệ mô phỏng lại thao tác chuột, chạy hoàn toàn độc lập. Vì vậy, để chạy tốt phiên bản này, các bạn chú ý làm theo các bước sau đây. Hệ thống đã hoàn thành……
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD