Auto tkh có virus không Auto tkh co virus khong

AutoPlay và vấn đề liên quan tới Anti-VirusHiện nay các chương trình tự chơi Game (AutoPlay) nói chung và Auto của agtool.net nói riêng đôi khi bị các chương trình anti-virus hiểu lầm hoặc nghi ngờ là có virus. Vậy tại sao lại có những nghi ngờ…

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD