Vật phẩm

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Vật phẩm - 1*Vật phẩm: Thiết lập tự động nhặt đồ, bán đồ

- Nhặt đồ: Set các tùy chọn nhặt đồ:

 1. Theo danh sách lọc
 2. Nhặt tất cả
 3. Không nhặt đồ

- Đầy rương:

 1. Về thành: quay về bán những vật phẩm có check dấu bán trên danh sách lọc.
 2. Không nhặt

- Muốn nhặt thêm đồ nào thì thêm đồ đó vào danh sách nhặt theo loại vật phẩm trong bảng.

- Trên danh sách nhặt theo loại vật phẩm, dòng nào có check bán thì nó sẽ bán khi về thành.

- Tích xóa để bỏ từng món đồ trong bảng danh sách loại vật phẩm.

- Tích xóa hết để xóa hết món đồ trong bảng danh sách loại vật phẩm.

- Save:Cơ bản - 4Lưu bảng lọc đồ thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự lấy bảng lọc đồ đã lưu.
- Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập lọc đồ bãi luyện.

*Lưu ý: Cấu hình mặc định có set bán dược phẩm, nhưng Auto sẽ giữ lại những dược phẩm tăng máu nhanh và có cấp > = 3, bán những dược phẩm tăng máu chậm.

Hỗ trợ Online

  Group Facebook: agtool
  Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
  Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD