Kỹ năng

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Kỹ năng - 1*Kĩ năng: Thiết lập kĩ năng khi sử dụng Auto

Kỹ năng của PET:

- Tự dùng skill tấn công.

- Tự dùng Công sinh khi HP < số % được thiết lập.

- Tự dùng Huyết tế khi MP < số % được thiết lập.

Kỹ năng của nhân vật:

- Chọn skill cần sử dụng và set delay (thời gian giữa 2 lần xuất skill) phù hợp để thêm vào bảng kỹ năng.

- Mũi tên lên, xuống giúp sắp xếp thứ tự Skill thi triển tấn công của nhân vật.

- Tích xóa để bỏ từng skill trong bảng kỹ năng.

- Save:Cơ bản - 4Lưu bảng kỹ năng thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự lấy bảng danh sách skill đã lưu.
- Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập kỹ năng bãi luyện.

Lưu ý: Khi log acc vào game người dùng cần lấy skill cho nhân vật trước để tránh tình trạng sau khi chuyển thành bảng skill không load được lên.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD