Phục hồi

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Phục hồi - 1*Phục hồi: Thiết lập vật phẩm hồi khí huyết, nội lực

Hồi cho nhân vật:

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng thuốc đặc biệt, dược phẩm thiết lập tăng máu.
- Khi MP < số % sẽ tự động dùng thuốc đặc biệt, dược phẩm thiết lập tăng mana.

Lưu ý: Dùng được tất cả các loại dược phẩm tăng máu, mana nhanh.

Hồi cho PET:

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng thức ăn thú thiết lập tăng máu.
- Khi hoan hỷ < mức thiết lập sẽ tự động dùng đạo cụ trân thú tăng độ hoan hỷ.

Nga My Buff:

- Khi HP < số % sẽ tự động Buff máu.
- Buff cho cả đội.

- Buff bản thân và đồng đội sử dụng 2 skill Thanh tâm đổ thịa chú, Xung hư khí.

- Buff bản thân: Khi máu > = 30k ưu tiên sử dụng skill Thanh tâm để buff,
còn khi máu < 30k thì ưu tiên sử dụng skill Xung hư khí.


- Buff tổ đội: Khi trong PT có ít nhất 2 người có máu < 40% sẽ sử dụng chiêu Phật quang phổ chiếu trong phạm vi bán kính thi triển của skill, còn khi trong PT có 1 người thì sẽ buff như chế độ Buff bản thân.

Về thành khi:

- Khi HP trong túi đồ hết hay < số %, cần bơm máu hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua máu theo số lượng và cấp độ đã thiết lập.
- Khi MP trong túi đồ hết hay < số %, cần bơm mana hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua mana theo số lượng và cấp độ đã thiết lập.
- Khi HP PET - tăng máu cho PET trong túi đồ hết hay < số %, cần bơm HP PET hoặc khi PET chết nhân vật sẽ tự động chạy về thành để mua TA PET theo số lượng đã thiết lập.
- Khi HH PET - tăng độ hoan hỷ cho PET trong túi đồ hết, cần bơm HH PET hoặc khi PET chết nhân vật sẽ tự động chạy về thành để HH PET theo số lượng đã thiết lập.

- Đầy rương: Sẽ tự động về thành khi đầy rương để bán đồ, mua đồ.
- Phù định vị: Sẽ tự động dùng phù về thành.
- Chọn thành về: Chọn thành để nhân vật chạy về mua HP, MP, HP PET, HH PET.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD