Cơ bản

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Cơ bản - 1* Tab Cơ bản: Hiển thị thông tin cơ bản của nhân vật, các tùy chọn thiết lập tự đánh để nhân vật tự động chạy ra bãi luyện, hỗ trợ chạy thương nhân thông minh.

- Tự đánh: Khi được chọn nhân vật sẽ tìm và đánh quái. Giá trị bên cạnh là bán kính tìm quái, phạm vi Auto là vùng có bán kính từ 10 đến 20m tính từ vị trí đang đứng.

GetPos: Cơ bản - 3Lấy tọa độ đang đứng làm tâm cho chế độ đánh theo phạm vi. Khi thay đổi bản đồ luyện công phải lấy lại gốc toạ độ này. Gốc toạ độ này sẽ được lưu trong file cấu hình của nhân vật.
Đưa nhân vật ra bãi luyện, sau đó nhấn nút GetPos để Auto lấy tọa độ bãi luyện.
Save:Cơ bản - 4Lưu vị trí GetPos lấy bãi luyện thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự chạy ra bãi luyện theo đúng tọa độ vị trí đã lưu.
Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập tọa độ bãi luyện.

- Gom: Gom quoái xong rồi đánh từng con.

- Theo sau đội trưởng: Tự theo sau Đội trưởng xuyên các map, điền khoảng cách theo sau vào ô bên cạnh để nhân vật theo sau đội trưởng như thiết lập.

- Tự gọi PET: Tự gọi PET để xuất chiến hay khi PET chết.

- Tự thăng cấp: Tự động thăng cấp cho nhân vật khi mức kinh nghiệm đầy.

- Reset sau 3h: Tự động reset giờ chơi sau 3h.

- Tự làm thương nhân:

Thành mình: Đưa nhân vật đi vào thành mình, sau đó tích vào biếu tượng Cơ bản - 3 để lấy thông tin thành mình.
Thành bạn: Đưa nhân vật đi vào thành bạn, sau đó tích vào biếu tượng Cơ bản - 3để lấy thông tin thành bạn.

Cơ bản - 7Khi có CAPTCHA: Có các tùy chọn sau:

Không làm gì.
Báo chuông: Auto sẽ reo chuông báo để người dùng nhập CAPTCHA.
Thoát game: Auto sẽ tự động thoát game.

+ Tự dùng skill chạy nhanh: Auto sẽ tự dung skill chạy nhanh hoặc skill biến của môn phái để rút ngắn thời gian TN của bạn. Đối với phái Thiên sơn thì cần bật trạng thái Dung Tuyết Thức để có thể sử dụng skill Đạp Tuyết Vô ngân.

+ Người dùng chỉ cần lấy thông tin thành mình, thành bạn 1 lần duy nhất.

+ Mỗi khi bạn chọn chạy TN, Auto sẽ tự động kiểm tra và làm công việc tiếp theo của lần chạy trước (người dùng không cần thao tác gì thêm).

+ Auto luôn bán vật phẩm với giá cao nhất để tối đa hóa lợi nhuận.

+ Thay file âm báo chuông: Bạn chỉ cần chép 1 file âm báo có định dạng .wav sau đó đổi tên file thành ringin.wav là có âm báo mới.

- Ẩn game: Ẩn/hiện cửa sổ game (giảm tải cho CPU khi game được ẩn)
- Thoát game: Tự động thoát game sau khi thời gian được thiết lập (hh:mm- giờ:phút)
- Tắt máy: Tự động tắt máy sau khi thời gian được thiết lập (hh:mm - giờ:phút)

- Phần thông tin bên dưới danh sách nhân vật dùng để thống kê các thông tin sau:

% kinh nghiệm hiện tại.
% kinh nghiệm thu được trong quá trình luyện công.
Tốc độ trung bình thu được trên 1 giờ.
Thời gian sử dụng Auto.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD