AutoG4VN 10.8 (Sửa lỗi Lic nhân vật)

AutoG4VN 10.8 (Sửa lỗi Lic nhân vật)

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- AutoG4VN 10.8 (Volam) => Download

- Mật khẩu giải nén là: 123456

- Hỗ trợ các Server Game Võ lâm G4VN (Võ Lâm).

- Cài đặt Font cho auto theo hướng dẫn.

- Hướng dẫn update Game (nếu AutoUpdate thất bại thì thực hiện cách này):

+ Xóa hết file trong thư mục Game, chỉ giữ lại thư mục Data

+ Tải Patch mới nhất trên trang chủ Game , giải nén vào và chạy lại => Game sẽ tự update.

 

*) Phiên bản 10.8 có gì mới:

- Sửa lỗi không nhận Lic Nhân vật.

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD