feed-image Auto HOIUC

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 2.2 (tương thích LIC mới)

AutoHoiuc 2.2 - Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net, volamchinhtong.com…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 2.1 (fixed Dã Tẩu)

AutoHoiuc 2.1 - Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net, volamchinhtong.com…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 2.0

AutoHoiuc 2.0 - Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.9 (BIG Update)

AutoHoiuc 1.9- Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.8 (anti DDOS)

AutoHoiuc 1.8- Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.7 (anti DDOS)

AutoHoiuc 1.7- Hỗ trợ người chơi Server vltk2005.com, volamtruyenky.net…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.6 (anti DDOS)

AutoHoiuc 1.6 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.5 (chú ý đọc hướng dẫn cách chạy trên Server mới)

AutoHoiuc 1.5 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com…
 
 

AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí) AutoHoiuc 1.4 (chính thức thu phí)

AutoHoiuc 1.4 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com. Auto phiên bản này đã hỗ trợ WinXP. - Chính thức thu phí AutoHoiuc từ ngày 18/09/2014 sau hơn 2 tháng chạy thử nghiệm. - Chưa đăng ký có thể dùng…
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHoiuc 1.2 (miễn phí)

AutoHoiuc 1.2 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com. Auto phiên bản này đã hỗ trợ WinXP.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHoiuc 1.1 (miễn phí)

AutoHoiuc 1.1 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com. Auto phiên bản này đã hỗ trợ WinXP.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHoiuc 1.0 (miễn phí)

AutoHoiuc 1.0 - Hỗ trợ người chơi Server hoiucmotthoi.com.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD