feed-image Auto HUYETKIEM

AutoHKiem 1.6 AutoHKiem 1.6 (ngừng hỗ trợ)

AutoHuyetKiem 1.6 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.5

AutoHuyetKiem 1.5 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật cho game phiên bản mới (01/06/2014).
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.4 (chính thức thu phí)

AutoHuyetKiem 1.4 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.2 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.2 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.1 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.1 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm. Cập nhật theo Patch v1.02
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoHKiem 1.0 (miễn phí)

AutoHuyetKiem 1.0 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Huyết Kiếm.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD