Cơ bản

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Cơ bản - 1* Tab Cơ bản: Hiển thị thông tin cơ bản của nhân vật, các tùy chọn thiết lập tự đánh để nhân vật tự động chạy ra bãi luyện.

Tự đánh: Khi được chọn nhân vật sẽ tìm và đánh quái. Giá trị bên cạnh là bán kính tìm quái, phạm vi Auto là vùng có bán kính từ 10 đến 20m tính từ vị trí đang đứng.

GetPos: Cơ bản - 3Lấy tọa độ đang đứng làm tâm cho chế độ đánh theo phạm vi. Khi thay đổi bản đồ luyện công phải lấy lại gốc toạ độ này. Gốc toạ độ này sẽ được lưu trong file cấu hình của nhân vật.
Đưa nhân vật ra bãi luyện, sau đó nhấn nút GetPos để Auto lấy tọa độ bãi luyện.
Save:Cơ bản - 4Lưu vị trí GetPos lấy bãi luyện thành file, lần sau sử dụng chỉ cần load file ra, nhân vật sẽ tự chạy ra bãi luyện theo đúng tọa độ vị trí đã lưu.
Load:Cơ bản - 5Lấy file lưu thiết lập tọa độ bãi luyện.

- Theo sau đội trưởng: Tự theo sau Đội trưởng, điền khoảng cách theo sau vào ô bên cạnh để nhân vật theo sau đội trưởng như thiết lập.

- Ẩn game: Ẩn/hiện cửa sổ game (giảm tải cho CPU khi game được ẩn)
- Thoát game: Tự động thoát game sau khi thời gian được thiết lập (hh:mm- giờ:phút)
- Tắt máy: Tự động tắt máy sau khi thời gian được thiết lập (hh:mm - giờ:phút)

- Phần thông tin bên dưới danh sách nhân vật dùng để thống kê các thông tin sau:

% kinh nghiệm hiện tại.
% kinh nghiệm thu được trong quá trình luyện công.
Tốc độ trung bình thu được trên 1 giờ.
Thời gian sử dụng Auto.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD