Quy định về việc sử dụng Licenses(LIC)

Quy định về việc sử dụng Licenses(LIC)

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

I. Lic đăng ký theo nhận vật thì có thể chạy trên bất kỳ máy nào, thật ảo đều được.

II. Các trường hợp đăng ký theo HDD, nếu vi phạm một trong những quy định dưới đây đều bị khóa LIC vĩnh viễn:

1. Lic đăng ký theo HDD chỉ được phép sử dụng trên máy có HDD đó và không được phép chạy đồng thời trên nhiều Windows User (liên quan tới vấn đề giới hạn số lượng NV của Lic).

2. Nghiêm cấm sử dụng thủ thuật để chạy nhiều hơn số lượng Account đã đăng ký theo Lic HDD.

3. Lic HDD chỉ cho phép chạy trên máy thật, sử dụng máy ảo và Fake HDD giống máy thật sẽ bị khóa.

4. Fake HDD trên máy khác giống máy đã đăng ký cũng sẽ bị phát hiện và khóa.

5. Sử dụng các thủ thuật và chạy Auto trên máy ảo, sau đó nhân bản thành nhiều phiên bản, chạy chế độ Save mode đều bị phát hiện và khóa ngay lập tức.

6. Tiệm NET có các máy dùng chung 1 ổ đĩa mạng chỉ được phép chạy trên 1 máy, chạy trên máy thứ 2 sẽ bị khóa. Nếu muốn đăng ký dùng trên nhiều máy vui lòng gửi mail liên hệ đăng ký riêng.

Các trường hợp từ lúc vi phạm đến lúc  bị khóa đều được người của chúng tôi theo dõi và kiểm tra rất kỹ càng trên máy chủ, vì vậy sẽ không có chuyện nhầm lẫn xảy ra. Các Lic đã khóa do vi phạm sẽ không mở khóa trở lại với bất cứ lý do nào.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD