AutoKM 1.1 (miễn phí)

AutoKM 1.1 (miễn phí) AutoKM 1.1 => Hỗ trợ người chơi Game Kiếm Ma (kiemma.vn). - Đây là phiên bản thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.  Hướng dẫn sử dụn...

Vật phẩm

Vật phẩm *Vật phẩm: Thiết lập tự động nhặt đồ Mặc định Auto sẽ tự động nhặt vật phẩm khi đánh quoái rơi ra. Hỗ trợ nhặt vật phẩm trong team.

AutoTKH 1.5

AutoTKH 1.5 AutoTKH 1.5 hỗ trợ người chơi Tân Kiếm Hiệp. - Hướng dẫn sử dụng AutoTKH chi tiết từng Tab: (tại đây) - Các…

AutoTLBB 1.5 (miễn phí)

AutoTLBB 1.5 (miễn phí) AutoTLBB 1.5 => Hỗ trợ người chơi Game Tân Thiên Long (VNG). - Đây là phiên bản thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.  Hướng dẫn sử ...

AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)

AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)   AutoVLBS 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền VLBS. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Đánh quái, lọc đồ, quay lại điểm cũ, Dã tẩ...

AutoG4VN 9.5 (Volam, CTC) - mở Rương + Shop từ xa

AutoG4VN 9.5 (Volam, CTC) - mở Rương + Shop từ xa Cập nhật AutoG4VN 9.5. Cập nhật cho game phiên bản mới (14/07/2016). - Cài đặt Font cho auto theo hướng dẫn. - Hướng dẫn update Game (nếu Au...

AutoTinhKiem 3.6 (Tình Nghĩa)

AutoTinhKiem 3.6 (Tình Nghĩa) AutoTinhKiem 3.6 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Tình Kiếm.

AutoTN3D 2.1

AutoTN3D 2.1 AutoTN3D 2.1 (Auto TNGH 3D) - Cập nhật theo Game ngày 02/02/2016…

.

Written by:Admin

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1

DOWNLOAD