THÔNG BÁO

Chương trình khuyến mãi cực sốc mừng lễ Vu Lan:

- Thời gian khuyến mãi: từ 12/08/2016 đến hết ngày 31/08/2016.

- Các LIC đăng ký theo nhận vật giảm 100K => 80K

- Các LIC đăng ký theo HDD > 8 được giảm giá theo từng Block như sau (N là số Acc đăng ký):

+ Từ acc thứ 9,10 giảm trực tiếp 30K theo công thức sau: 240K + (N - 8)*30K

+ Từ acc thứ 11 => 20 giảm còn 25K/1Acc theo công thức sau: 300K + (N - 10)*25K

+ Từ acc thứ 21 => 50 giảm còn 20K/1Acc theo công thức sau: 550K + (N - 20)*20K

+ Từ acc thứ 51 => 100 giảm còn 15K/1Acc theo công thức sau: 1150K + (N - 50)*15K

+ Từ acc thứ 101 => xxx giảm còn 10K/1Acc theo công thức sau: 1900K + (N - 100)*10K

- Lưu ý: việc thêm acc vào LIC HDD có sẵn sẽ vẫn tính giá 30K/1acc.

AutoKM 1.1 (miễn phí)

AutoKM 1.1 (miễn phí) AutoKM 1.1 => Hỗ trợ người chơi Game Kiếm Ma (kiemma.vn). - Đây là phiên bản thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.  Hướng dẫn sử dụn...

Vật phẩm

Vật phẩm *Vật phẩm: Thiết lập tự động nhặt đồ Mặc định Auto sẽ tự động nhặt vật phẩm khi đánh quoái rơi ra. Hỗ trợ nhặt vật phẩm trong team.

AutoTKH 1.5

AutoTKH 1.5 AutoTKH 1.5 hỗ trợ người chơi Tân Kiếm Hiệp. - Hướng dẫn sử dụng AutoTKH chi tiết từng Tab: (tại đây) - Các…

AutoTLBB 1.5 (miễn phí)

AutoTLBB 1.5 (miễn phí) AutoTLBB 1.5 => Hỗ trợ người chơi Game Tân Thiên Long (VNG). - Đây là phiên bản thử nghiệm nên sử dụng hoàn toàn miễn phí.  Hướng dẫn sử ...

VlbsPK 1.0 (hỗ trợ kéo xe các Server Game Volam nền Linux)

VlbsPK 1.0 (hỗ trợ kéo xe các Server Game Volam nền Linux)   VlbsPK 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền Linux. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Hỗ trợ PK trong Tống Kim, CTC. Acc chính và...

AutoG4VN 9.6 (Volam)

AutoG4VN 9.6 (Volam) Cập nhật AutoG4VN 9.6. Cập nhật cho game phiên bản mới (10/08/2016). - Cài đặt Font cho auto theo hướng dẫn. - Hướng dẫn update Game (nếu Au...

AutoTinhKiem 3.6 (Tình Nghĩa)

AutoTinhKiem 3.6 (Tình Nghĩa) AutoTinhKiem 3.6 - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Tình Kiếm.

AutoTN3D 2.1

AutoTN3D 2.1 AutoTN3D 2.1 (Auto TNGH 3D) - Cập nhật theo Game ngày 02/02/2016…

.

Written by:Admin

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1
    (nếu cần hỗ trợ trực tiếp trên máy, bạn nên cài sẵn phần mềm UltraView)

DOWNLOAD