Phục hồi

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Phục hồi - 1*Phục hồi: Thiết lập về thành mua vật phẩm hồi khí huyết, nội lực

Auto sẽ tự động dùng thuốc (bơm máu và mana) - tính năng bơm thuốc trong Auto InGame.

- Chọn thành về: Chọn thành để nhân vật chạy về mua HP, MP.

Lưu ý: Không nên chọn Thành về là Hồng Châu.

- Khi nhân vật bị chết, auto sẽ tự hồi sinh tại chỗ, hoặc hết hồi sinh tại chỗ sẽ về thành tương ứng theo thiết lập.

Mua vật phẩm khi về thành:

- Khi HP trong túi đồ hết, cần bơm máu hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua máu theo số lượngcấp độ đã thiết lập.
- Khi MP trong túi đồ hết, cần bơm mana hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua mana theo số lượngcấp độ đã thiết lập.


Nhân vật sẽ tự mua đủ đồ trong danh sách khi bạn về thành hồi phục (Lựa chọn thành quay về).
Chức năng này giúp bạn tự động mua đầy đủ đồ sẵn sàng đi luyện công.
Bạn chọn đồ cần mua và số lượng, nhấn “Mua” để thêm vào danh sách đồ sẽ mua.

Ví dụ:

  • Hoạt huyết 4, số lượng 20
  • Sơ kinh 4, số lượng 20

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD