Vật phẩm

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Vật phẩm - 1*Vật phẩm: Thiết lập tự động nhặt đồ

Mặc định Auto sẽ tự động nhặt vật phẩm khi đánh quoái rơi ra.

Hỗ trợ nhặt vật phẩm trong team.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD