feed-image Auto CKH

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.7 (ngưng nhận đăng ký Lic)

Auto CKH 1.7 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.6

Auto CKH 1.6 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.5 (update lỗi sửa đồ)

Auto CKH 1.5 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.4

Auto CKH 1.4 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.3

Auto CKH 1.3 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.2 (chính thức thu phí)

Auto CKH 1.2 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.1.5

Auto CKH 1.1.5 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.1.4

Auto CKH 1.1.4 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.1.3

Auto CKH 1.1.3 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.1.1

Auto CKH 1.1.1 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.1 (y/c update game ngày 1/1/2013)

Auto CKH 1.1 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoCKH 1.0

Auto CKH 1.0 - Hỗ trợ người chơi Server Cổ Kiếm Hiệp.
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD