THÔNG BÁO

- Danh sách các tài khoản bị Block (khóa vĩnh viễn) do việc gian lận trong sử dụng LIC. Hỗ trợ có quyền không trả lời các thắc mắc liên quan tới những tài khoản này.

mrdoanhit, congnet1, doanhbn, thaomap, lovelyn, doibuon0936503795, doibuon0904261625, 582anphu, choidehp,

thao1611, maivancuongqn1989, gakonchipchip2, gakonchipchip, mickeycam1, tuanbmtcmt, hieuhien81, datpin1, datpin2


feed-image Auto VLBS

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)

  AutoVLBS 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền VLBS. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Đánh quái, lọc đồ, quay lại điểm cũ, Dã tẩu, NV Bang, và hỗ trợ Scripts.
 
 

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1

DOWNLOAD