THÔNG BÁO

Chương trình khuyến mãi cực sốc mừng Lễ 30/4 và 1/5:

- Thời gian khuyến mãi: từ 22/04/2016 đến hết ngày 22/05/2016.

- Các LIC đăng ký theo HDD > 8, từ acc thứ 9 sẽ tính giá 10K/1acc.

- Lưu ý: việc thêm acc vào LIC HDD có sẵn sẽ vẫn tính giá 30K/1acc.

feed-image Auto VLBS

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)

  AutoVLBS 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền VLBS. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Đánh quái, lọc đồ, quay lại điểm cũ, Dã tẩu, NV Bang, và hỗ trợ Scripts.
 
 

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1

DOWNLOAD