THÔNG BÁO

Chương trình khuyến mãi cực sốc mừng lễ Vu Lan:

- Thời gian khuyến mãi: từ 12/08/2016 đến hết ngày 31/08/2016.

- Các LIC đăng ký theo nhận vật giảm 100K => 80K

- Các LIC đăng ký theo HDD > 8 được giảm giá theo từng Block như sau (N là số Acc đăng ký):

+ Từ acc thứ 9,10 giảm trực tiếp 30K theo công thức sau: 240K + (N - 8)*30K

+ Từ acc thứ 11 => 20 giảm còn 25K/1Acc theo công thức sau: 300K + (N - 10)*25K

+ Từ acc thứ 21 => 50 giảm còn 20K/1Acc theo công thức sau: 550K + (N - 20)*20K

+ Từ acc thứ 51 => 100 giảm còn 15K/1Acc theo công thức sau: 1150K + (N - 50)*15K

+ Từ acc thứ 101 => xxx giảm còn 10K/1Acc theo công thức sau: 1900K + (N - 100)*10K

- Lưu ý: việc thêm acc vào LIC HDD có sẵn sẽ vẫn tính giá 30K/1acc.

feed-image Auto VLBS

Auto G4VN 1.1 VlbsPK 1.0 (hỗ trợ kéo xe các Server Game Volam nền Linux)

  VlbsPK 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền Linux. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Hỗ trợ PK trong Tống Kim, CTC. Acc chính và acc phụ theo sau bất kỳ bản đồ nào...
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)

  AutoVLBS 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền VLBS. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Đánh quái, lọc đồ, quay lại điểm cũ, Dã tẩu, NV Bang, và hỗ trợ Scripts.
 
 

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1
    (nếu cần hỗ trợ trực tiếp trên máy, bạn nên cài sẵn phần mềm UltraView)

DOWNLOAD