Chuc nang dieu khien Chuc nang dieu khien

Điều khiển- Luyện công: Kích hoạt chế độ luyện công, mỗi khi về thành nhân vật sẽ hoạt động theo các thông số ghi trong mục Hành trang . - Nhiệm vụ Dã tẩu: Kích hoạt chế độ làm nhiệm vụ…

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD