Điều khiển

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Điều khiển - 1- Luyện công: Kích hoạt chế độ luyện công, mỗi khi về thành nhân vật sẽ thực hiện các công việc trong thành theo các thông số ghi trong mục Hành trang và quay lại điểm luyện.

- Nhiệm vụ Dã tẩu: Kích hoạt chế độ làm nhiệm vụ Dã tẩu. Chi tiết nhiệm vụ xin xem phần hướng dẫn Dã tẩu.

- Danh vọng: Tự vào bản đồ Phong Kỳ kiếm điểm danh vọng.

- PT Nhóm: Chỉ mời hoặc vào nhóm những người có trong danh sách. Có thể tự lập nhóm và mời người khác sau xx phút không được ai mời.

- PT Tất cả: Mời hoặc vào bất kỳ nhóm nào.

- Tự vệ: Kích hoạt chế độ tự vệ (xem chi tiết phần tự vệ)

- Ẩn game: Ẩn/hiện cửa sổ game (giảm tải cho CPU khi game được ẩn).

- Tự xếp đồ: Tự xắp xếp đồ trong hành trang.

- Nhặt đồ trong thành: chỉ nên sử dụng khi cần thiết.

- Không nhặt vật phẩm (đen): Không nhặt các vật phẩm nằm trong danh sách.

 

- Tìm đồ: tìm một món đồ mà người chơi đang cần trong tất cả các nhân vật đang chạy Auto hoặc từ người bán hàng (xem chi tiết)

 

 

- Website: agtool.net là website chính thức của Auto. Các phiên bản của Auto sẽ được lưu trữ tại đây.

 

 

- Report (phần nằm trong khung):

1. Bản đồ nhân vật đang hoạt động (toạ độ)

2. Số lần về thành, số lần bị tử vong.

3 Thu nhập: dựa trên tổng số tiền  hiện có - tổng số tiền khi bắt đầu chạy auto.

4. Dã tẩu (đang thực hiện nhiệm vụ số ?): Đã hoàn thành xx nhiệm vụ/Số nhiệm vụ huỷ bỏ/ Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành của nhân vật (mật đồ chí/Số mật đồ chí phải thực hiện).

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD