Phục hồi

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

*Phục hồi: Thiết lập vật phẩm hồi khí huyết, nội lực

Phục hồi - 1Hồi cho nhân vật: ở mục này sẽ có các tuỳ chỉnh

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng máu

- Khi MP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng mana

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng máu

- Khi MP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng mana

Sử dụng chiêu Buff HP:

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng máu.

- Buff cho cả đội.

Lưu ý: Nga My + Ngũ độc có thể Buff cho đồng đội nếu chọn (tab phục hồi). Riêng Nga My chiêu buff Ngưng Thần Quy Nguyên (hồi 3s) để hỗ trợ tốt cho đồng đội và có thể kết hợp đánh quái.

Mua vật phẩm khi về thành:

- Khi HP trong túi đồ hết, cần bơm máu hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua máu theo số lượngcấp độ đã thiết lập.

- Khi MP trong túi đồ hết, cần bơm mana hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua mana theo số lượng và cấp độ đã thiết lập.

- Khi HP Food - thức ăn tăng máu trong túi đồ hết, cần bơm HP Food hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua HP Food theo số lượng và cấp độ đã thiết lập.

- Khi MP Food - thức ăn tăng mana trong túi đồ hết, cần bơm MP Food hoặc khi nhân vật chết sẽ tự động chạy về thành để mua MP Food theo số lượng và cấp độ đã thiết lập.

- Khi HP PET - tăng máu cho PET trong túi đồ hết, cần bơm HP PET hoặc khi PET chết nhân vật sẽ tự động chạy về thành để mua PET theo số lượng đã thiết lập.

- Khi TT PET - tăng độ trung thành cho PET trong túi đồ hết, cần bơm TT PET hoặc khi PET chết nhân vật sẽ tự động chạy về thành để mua PET theo số lượng đã thiết lập.

- Chọn thành về: Chọn thành để nhân vật chạy về mua HP, MP, HP Food, MP Food, HP PET, TT PET.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD