feed-image Auto G4VN

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 6.2 (VL, CTC, KK, TN, AH)

Cập nhật AutoG4VN 6.2. Cập nhật cho game phiên bản mới (08/04/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 6.1 (VL, CTC, KK, TN, AH)

Cập nhật AutoG4VN 6.1. Cập nhật cho game phiên bản mới (01/04/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.8 (sửa lỗi thoát Game)

Cập nhật AutoG4VN 5.8. Cập nhật cho game phiên bản mới (12/03/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.7 (VL, CTC, KK, TN, AH)

Cập nhật AutoG4VN 5.7. Cập nhật cho game phiên bản mới (12/03/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoG4VN 5.6

Cập nhật AutoG4VN 5.6. Cập nhật cho game phiên bản mới (11/03/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.5 (VL, CTC, KK, TN, AH)

Cập nhật AutoG4VN 5.5. Cập nhật cho game phiên bản mới (28/02/2014).
 
 

Auto VLTK 1.0 AutoG4VN T1 AH (Server ANHHUNG)

AutoG4VN T1 AH - Hỗ trợ người chơi Server ANH-HUNG (G4VN).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.4 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật AutoG4VN 5.4. Cập nhật cho game phiên bản mới (25/1/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.3 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật AutoG4VN 5.3. Cập nhật cho game phiên bản mới (23/1/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.2 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 5.2. Cập nhật cho game phiên bản mới (20/1/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.1 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 5.1. Cập nhật cho game phiên bản mới (4/1/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.0 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 5.0. Cập nhật cho game phiên bản mới (20/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.9 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.9. Cập nhật cho game phiên bản mới (15/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.8 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.8. Cập nhật cho game phiên bản mới (02/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.7 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.7. Cập nhật cho game phiên bản mới (29/11).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.5 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.5. Cập nhật cho game phiên bản mới (18/11).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.4 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.4. Cập nhật cho game phiên bản mới.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.2 (Thông báo về việc update...v4.3)

Cập nhật Auto G4VN 4.2. Hướng dẫn về việc update Game.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.1.1 TN (dùng trong trường hợp update game bị lỗi)

Cập nhật Auto G4VN 4.1.1 TN. Dành cho những ai bị Atuo không nhận tên nhân vật khi dùng bản 4.1
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.1 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 4.1. Điều chỉnh lại chức năng nhặt đồ & tiền =>nhặt từ xa…
 
 

DOWNLOAD

Thông tin hỗ trợ