feed-image Auto G4VN

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.1 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 5.1. Cập nhật cho game phiên bản mới (4/1/2014).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 5.0 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 5.0. Cập nhật cho game phiên bản mới (20/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.9 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.9. Cập nhật cho game phiên bản mới (15/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.8 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.8. Cập nhật cho game phiên bản mới (02/12).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.7 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.7. Cập nhật cho game phiên bản mới (29/11).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.5 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.5. Cập nhật cho game phiên bản mới (18/11).
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.4 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN 4.4. Cập nhật cho game phiên bản mới.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.2 (Thông báo về việc update...v4.3)

Cập nhật Auto G4VN 4.2. Hướng dẫn về việc update Game.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.1.1 TN (dùng trong trường hợp update game bị lỗi)

Cập nhật Auto G4VN 4.1.1 TN. Dành cho những ai bị Atuo không nhận tên nhân vật khi dùng bản 4.1
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 4.1 (VL, CTC, KK, VLTN)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 4.1. Điều chỉnh lại chức năng nhặt đồ & tiền =>nhặt từ xa…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 3.9 (VOLAM, CTC, KK , VLTN)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 3.9. Điều chỉnh lại chức năng nhặt đồ & tiền =>nhặt từ xa…
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoG4VN 3.8 TN (chính thức thu phí)

Auto G4VN 3.8 TN - Server VLTN. Phiên bản chính thức.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 3.8 (Volam, CTC, KK)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 3.8. Điều chỉnh lại chức năng nhặt đồ & tiền =>nhặt từ xa…
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoG4VN VLTN T4 (không cần LIC)

Auto G4VN - Server VLTN. Phiên bản thử nghiệm đầy đủ chức năng, không cần LIC …
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 3.4 (Volam, CTC, KK)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 3.4. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). Thêm 3 map thành thị mới: Dương Châu, Đại Lý, Lâm An…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 3.1 (CTC, KKAH, VOLAM)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 3.0. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). Thêm 3 map thành thị mới: Dương Châu, Đại Lý, Lâm An…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 2.8 (đăng ký Lic trực tuyến)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 2.8. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). Thêm 3 map thành thị mới: Dương Châu, Đại Lý, Lâm An…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 2.7 (đăng ký Lic trực tuyến)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 2.7. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). - Khóa chức năng Nhặt rác + Tự vệ, chỉ nhân vật đăng ký mới có thể sử dụng.…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 2.6 (đăng ký Lic trực tuyến)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 2.6. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). - Khóa chức năng Nhặt rác + Tự vệ, chỉ nhân vật đăng ký mới có thể sử dụng.…
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto G4VN 2.4 (đăng ký Lic trực tuyến)

Cập nhật Auto G4VN, phiên bản 2.4. Hỗ trợ người chơi Server Võ lâm HTAH (G4VN). - Khóa chức năng Nhặt rác + Tự vệ, chỉ nhân vật đăng ký mới có thể sử dụng.…
 
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD