Tổng hợp

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

*Tab Tổng hợp: Thiết lập tự động cường hóa vật phẩm, chức năng PET. Trong quá trình luyện, nếu cần bán đồ hay sửa đồ do đầy rương, nhân vật sẽ tự động gọi PET có kỹ năng tương ứng để thực hiện chức năng.

Tổng hợp - 1Tự cường hóa: Khi túi đồ < 5 ô, sẽ tự động cường hóa trang bị trên người. Các tùy chỉnh gồm có:

- Cường hóa đều tất cả trang bị

- Ưu tiên cường hóa vật phẩm từ +1 -> +10 sau đó sẽ cường hóa đều

- Chỉ cường hóa vật phẩm từ +1 -> +10

Lưu ý:

- Tự động cường hóa trang bị, chỉ dùng Tiền khóa Cường hóa trang bị khóa đang mặc.

- Dùng trang bị trong túi chính, khi túi chính ít hơn 5 ô trống, sẽ bắt đầu tự động cường hóa.

- Chế độ cường hóa bình quân: Sẽ cường hóa trang bị hiện tại đến cấp độ trung bình.

Thứ tự cường hóa: Vũ khí - Mũ - Áo - Quần - Giày - Hộ Uyển - Dây chuyền - Nhẫn (trên) - Nhẫn (dưới) - Ngọc bội.

- Chế độ ưu tiên cường hóa, sẽ cường hóa trang bị đã chọn đến cấp độ chỉ định, sau đó bình quân cường hóa những trang bị khác.

Hồi phục cho Pets:

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng máu ( có sẵn trong túi đồ )

- Khi MP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng khí lực ( có sẵn trong túi đồ )

- Khi HP < số % sẽ tự động dùng phím thiết lập tăng trung thành ( có sẵn trong túi đồ )

Tự bán tạp phẩm: Khi túi chính còn ít hơn 4 ô trống, sẽ bắt đầu tự đống bán tạp phẩm.

Tự bán trang bị: Gồm đồ xanh lá cây và đồ thường.

Sửa chữa:

- Khi Auto, nếu Pets có kĩ năng sửa đồ thì đồ bền < số % sẽ tự động sửa

- Khi Auto, nếu Pets không có kĩ năng sửa đồ thì sẽ tự động chuyển sang Pets có kỹ năng sửa đồ.

Scripts:

Set cho acc chính:

- Bỏ tích các tùy chọn Nhiệm vụ, Tự đánh của các chế độ theo Hoạt lực.

- Chú ý set để tối ưu khi đi phụ bản trong mục Option của Tab Cơ bản.

- Chọn Phụ bản cần đi trong danh sách list phụ bản đã có.

- Tích chọn Run để bắt đầu chạy, tích Stop để dừng.

- Tích View để xem mã Scripts của phụ bản đó, hay tạo mới mã Scripts cho các phụ bản khác.

Set cho acc phụ:

- Tích chọn theo sau đội trưởng, Bỏ tích các tùy chọn Nhiệm vụ.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD