Hành trang

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Hành trang - 1Mỗi khi TDP về thành, nếu mục Luyện công (trong tab Đ.khiển) được chọn, nhân vật sẽ thực hiện các thao tác này và quay lại bãi luyện. Ngược lại, nhân vật sẽ đứng im trong thành và không làm gì cả.

- Rút tiền: số tiền (tính theo vạn) sẽ rút khi để chuẩn bị mua thuốc /sửa đồ. Pass: là mật khẩu để mở rương đồ. Chú ý: nếu không rút đủ số tiền cần thực hiện công việc bên dưới, nhân vật sẽ đứng im vì không đủ tiền thực hiện.

- Gửi tiền (lượng): trước khi ra bãi luyện nhân vật sẽ gửi tiền vào rương và chỉ để lại xx lượng.

- Bán đồ: mỗi khi TDP về thành nhân vật sẽ bán những đồ không đủ tiêu chuẩn trong bảng Lọc đồ theo điều kiện.

- Sửa đồ: nếu được chọn sẽ sửa đồ sau khi mua thuốc, TDP.

- Dọn rương: tự sắp xếp đồ trong rương mỗi khi nhân vật cần cất đồ.

- Cất đồ vào rương: Các món đồ còn lại trong hành trang (sau khi đã bán các món không đủ tiêu chuẩn) sẽ được cất vào các rương tương ứng.

- Mua TĐP: số lượng TĐP cần mua mỗi khi trong hành trang hết TĐP. Mỗi lần nâng cấp phiên bản game, dòng menu tại Tiệm tạp hoá có thể thay đổi, người chơi có thể chọn chính xác dòng "Giao dịch" tại Tiệm tạp hoá hoặc để auto => chương trình tự lựa chọn chính xác. Mục này có thể khác hoặc không có phụ thuộc vào thay đổi của Game.

- Mua thuốc: mua thuốc tại Hiệu thuốc với số lượng xx mỗi loại. Một số Auto sẽ không hỗ trợ mua thuốc tại các thôn => phát sinh lỗi mua 1 loại thuốc full rương và đứng im tại hiệu thuốc.

- Đi xa phu: là thứ tự menu sau khi nhân vật Click vào "Nơi đã đi qua" tại Xa phu. Chức năng này chỉ được nhân vật sử dụng khi bị chết hoặc vì lý do nào đó không "Trở lại địa điểm cũ" được. Từ đầu bản đồ tới bãi luyện nhân vật sẽ đi theo tọa độ của Nơi LC (tab T.độ). Mục này chỉ dành cho AutoVLBS.

- Bản đồ LC: là thứ tự menu để tới bản đồ luyện công sau khi đã click vào menu "Đến khu vực luyện công" tại Xa phu. Chức năng này chỉ được nhân vật sử dụng khi bị chết hoặc vì lý do nào đó không "Trở lại địa điểm cũ" được. Từ đầu bản đồ tới bãi luyện nhân vật sẽ đi theo tọa độ của Nơi LC (tab T.độ). Mục này dành cho các Game có đi Xaphu trực tiếp đến bản đồ luyện.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD