PT nhóm

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Thêm, bớt thành viên trong danh sách PT nhóm.

PT nhóm - 1

- PT theo bang hội: Ngoài việc PT theo danh sách, nếu gặp người cùng bang hội cũng sẽ được mời vào PT.

- Hiển thị số người trong nhóm: thông tin này được chọn sẽ hiển thị số người trong nhóm trên đầu nhân vật

- Tự lập nhóm sau xx phút: sau xx phút nếu chưa vào nhóm nào sẽ tự lập nhóm mới.

- Luôn làm trưởng nhóm: không nhận lời mời PT của người khác và không tự rời nhóm với bất cứ lý do nào (kể cả đang sử dụng chức năng tự rời nhóm...)

- Trưởng nhóm trục xuất: khi một thành viên trong vắng mặt quá xx phút, trưởng nhóm sẽ trục xuất thành viên này khỏi nhóm.

- Tự rời nhóm sau: xx phút nếu số người trong nhóm nhỏ hơn X người. Khi số người trong nhóm đủ tiêu chuẩn sẽ tính lại thời thời gian bắt đầu.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool.net
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và kết bạn với nick "Ho Tro Agtool" để có thể nhắn tin. Chú ý đọc kỹ nội quy về việc đăng bài để được trả lời và tránh bị xóa bài. Nên cài sẵn phần mềm UltraView khi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trên PC.

DOWNLOAD