PT nhóm

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Thêm, bớt thành viên trong danh sách PT nhóm.

PT nhóm - 1

- PT theo bang hội: Ngoài việc PT theo danh sách, nếu gặp người cùng bang hội cũng sẽ được mời vào PT.

- Hiển thị số người trong nhóm: thông tin này được chọn sẽ hiển thị số người trong nhóm trên đầu nhân vật

- Tự lập nhóm sau xx phút: sau xx phút nếu chưa vào nhóm nào sẽ tự lập nhóm mới.

- Luôn làm trưởng nhóm: không nhận lời mời PT của người khác và không tự rời nhóm với bất cứ lý do nào (kể cả đang sử dụng chức năng tự rời nhóm...)

- Trưởng nhóm trục xuất: khi một thành viên trong vắng mặt quá xx phút, trưởng nhóm sẽ trục xuất thành viên này khỏi nhóm.

- Tự rời nhóm sau: xx phút nếu số người trong nhóm nhỏ hơn X người. Khi số người trong nhóm đủ tiêu chuẩn sẽ tính lại thời thời gian bắt đầu.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD