Luyện công

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Luyện công - 1- Di chuyển:

  • Tự do: Nhân vật sẽ đánh tự do không hạn chế phạm vi, tuy nhiên nếu không tìm thấy quái sẽ trở về tâm.
  • Phạm vi: Nhân vật sẽ đánh trong phạm vi có bán kính nhất định.
  • Toạ độ: Di chuyển và đánh quái theo toạ độ được thiết lập sẵn.

- Tự đánh: Khi được chọn nhân vật sẽ tìm và đánh quái theo chế độ được chọn ở phần Di chuyển. Giá trị bên cạnh là bán kính tìm quái trong chế độ đánh theo Phạm vi.

- Điểm nhớ: Là gốc toạ độ (tâm) cho chế độ đánh theo phạm vi và tự do. Khi thay đổi bản đồ luyện công phải lấy lại gốc toạ độ này. Gốc toạ độ này sẽ được lưu trong file cấu hình của nhân vật.

- Tiếp cận: Cự ly tiếp cận khi đánh quái.

- Đánh chiêu bên phải: Sử dụng chiêu thức bên phải phải để đánh quái.

- Xuống ngựa khi đánh quái:

- Lên ngựa khi di chuyển: Lên ngựa khi di chuyển/ theo sau.

- Xử lý Boss xanh: Nếu được chọn sẽ ưu tiên đánh Boss trước và tiếp cận với khoảng cách 128.

- Tránh Boss vàng: Khi được chọn sẽ bỏ qua Boss vàng  nếu thấy trong phạm vi 500 để đi sang toạ độ kế tiếp (trong chế độ đánh theo toạ độ) hoặc trở về tâm (tự do, phạm vi).

- Theo sau: Theo sau tên nhân vật chỉ định với nếu

- Nhặt đồ: theo lựa chọn của người chơi. Nếu chọn nhặt đồ theo thuộc tính, nhân vật sẽ nhặt đồ vào rương rồi kiểm tra thuộc tính các món đồ theo bảng Lọc đồ (xem thêm hướng dẫn phần lọc đồ).

- Nhặt rác: nếu chọn mục này, nhân vật sẽ tự động chạy theo toạ độ đã thiết lập trong tab T.độ để tìm rác mà không đánh quái. Có thể kết hợp với mục xử lý Boss xanh để gặp Boss sẽ tự động đánh.

- Không bỏ sót: chỉ có tác dụng trong chế đồ Nhặt rác -> nhân vật sẽ chờ nhặt món đồ nào tìm thấy cho bằng được mới đi tiếp sang toạ độ khác.

- Chiêu hỗ trợ: là bảng thiết lập các chiêu thức hỗ trợ khi luyện công (xem hướng dẫn).

- Chọn hệ: là bảng thiết lập các tuỳ chọn đánh quái theo hệ (chưa hoàn thiện).

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD