Chiêu hỗ trợ

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Chiêu thức #1, #2,#3: Dùng để thiết lập cho chiêu thức trấn phái & chiêu hỗ trợ sau.

Chiêu hỗ trợ - 1

(Ví dụ: Như Lai Thiên Điệp, 60000 mili giây => sau mỗi ~60 giây sẽ bật Như Lai Thiên Điệp 1 lần)

- Chiêu thức #4,#5: Dùng để chuyển chiêu thức theo mốc thời gian, sinh lực hoặc nội lực.

- Gán chiêu thức mặc định khi bắt đầu: thông thường khi login vào game, chiêu thức bên trái & phải của nhân vật thường ở dạng Tấn công cơ bản => sử dụng chức năng này để gán chiêu chức cho nhân vật mỗi khi mơi login vào, rớt mạng, hoặc về thành.

- Nga My:

+ Hỗ trợ: khi được chọn Nga my sẽ buff các chiêu luân chuyển theo thời gian đinh nghĩa sẵn trong chương trình.

+ Bơm Từ Hàng Phổ Độ khi: sinh lực của nhân vật < xx%, mỗi chiêu buff sẽ cách nhau 1 khoảng thời gian là xx mili giây. Nếu bơm cho cả nhóm được chọn , nhân vật sẽ kiểm tra trạng thái của cả nhóm trong PT để buff.

 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD