QLNV

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

QLNV - 1

*) Giao diện quản lý nhân vật (QLNV)

- Có 2 cách để mở giao diện QLNV:

 • Trong màn hình chính - danh sách nhân vật của Auto -> bấm phải chuột.
 • Biểu tượng của Auto dưới TaskBar (khi ẩn cửa sổ Auto) -> bấm phải chuột.

- Dòng có chữ màu xám là nhân vật chưa chạy Auto.

- Các thao tác trong giao diện QLNV:

 • Kích chuột trái lên tên các cột để sắp xếp lại theo từng tiêu chí.
 • Kích kép chuột trái vào dòng tương ứng trong danh sách sẽ ẩn/hiện cửa sổ game.
 • Phải chuột để xuất hiện menu tương ứng với nhân vật
 • Kích kép chuột phải vào dòng trống -> sẽ đóng cửa sổ QLNV và hiện của sổ chính của Auto.
 • Khi chọn menu [Nhat ky dautau] ->xuất hiện cửa sổ nhật ký tương ứng của nhân vật ->phải chuột để đóng cửa sổ nhật ký này.

Hỗ trợ Online

  Group Facebook: agtool
  Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
  Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD