Vật phẩm đen

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Danh sách các vật phẩm không nhặt: danh sách này khống chế là 20 dòng. Mỗi dòng là đại diện cho chuỗi đầu tiên của tên vật phẩm cần lọc.Vật phẩm đen - 1

Ví dụ: trong danh sách có dòng: Mật đồ => nhân vật sẽ không nhặt những vật phẩm có tên như: Mật đồ thần bí, Mật đồ không thần bí hay Mật đồ rất thần bí.

- Danh sách này có thể xoá bớt, ghi ra file để load lại cho những nhân vật khác sử dụng cùng danh sách.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD