Xử lý Boss

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Khi gặp Boss Xanh, nhân vật sẽ xử lý theo các tuỳ chọn: lên/xuống ngựa, chiêu thức đánh.Xử lý Boss - 1

- Đánh xong Boss sẽ trả lại trạng thái thiết lập bình thường.

Ví dụ: 1 nhân vật trang trong chế độ đi nhặt rác (không đánh quái - chỉ chạy theo tọa độ), gặp Boss sẽ chuyển sang chế độ đánh Boss, sau đó sẽ quay lại chế độ nhặt rác.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD