Tìm đồ

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Chức năng này hiện mới chỉ có trên AutoVLBS.

- Tên: người chơi chỉ việc gõ các từ đầu tiên của món đồ cần tìm (có phân biệt chữ hoa chữ thường). Ví dụ: tên = Túi => trả về kết quả là các loại túi như: Túi Đại Hỷ Xuân, Hạ, Thu, Đông...Tìm đồ - 1

- Loại: nếu không nhớ tên chính xác, người chơi có thể chọn mục này.

- Cấp: 1-10

- Giới tính: Nam-Nữ

- Thuộc tính: tìm theo thuộc tính của món đồ

  • Dòng: chọn chính xác thuộc tính này nằm ở dòng nào
  • TT từ: giá trị thuộc tính nằm trong khoảng nhỏ nhất tới lớn nhất

- Rương đồ: chỉ định sẽ tìm trong những rương đồ nào

- Tìm trong các nhân vật đang chạy Vulan: khi chọn chức năng này, các nhân vật đang được điều khiển bởi Vulan sẽ cùng thực hiện chức năng tìm đồ và trả về kết quả cho nhân vật đang tìm nếu có món đồ thoả mãn điều kiện.

- Tìm mua từ người bán hàng: nhân vật sau khi không tìm thấy món đồ trong các rương chỉ định sẽ chạy hết các thành thị để tìm món đồ từ những người đang bày bán. Nếu người chơi đặt giá cần mua thấp, khi tìm thấy món đồ thoả mãn các điều kiện nhưng giá cao hơn sẽ chỉ hiển thị thông tin chi chiết của món đồ mà không dừng lại => có thể lợi dụng chức để khảo sát giá.

- Mua ngay khi tìm thấy: khi tìm thấy món đồ thoả mãn các điều kiện, nhân vật sẽ tự động mua ngay món đồ này.

- [Tìm đồ]: bắt đầu thực hiện chức năng tìm đồ của nhân vật

- [Dừng]: ngưng việc tìm kiếm đồ.

- [Đóng]: thoát khỏi cửa sổ tìm đồ.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD