Phục hồi

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Phục hồi - 1- Bơm S.lực mức 1: bơm sinh lực khi xuống dưới mức xxx và chờ xxx mili giây (1 giây = 1000 mili giây) sau mới bơm 1 lần nữa.

- Bơm S.lực mức 2: bơm sinh lực khi xuống dưới mức xxx và chờ xxx mili giây (1 giây = 1000 mili giây) sau mới bơm 1 lần nữa. Mức 1 và mức 2 hoàn toàn độc lập với nhau => dành cho trường hợp bị mất sinh lực đột ngột khi PK.

- Bơm N.lực mức 1: bơm nội lực khi xuống dưới mức xxx và chờ xxx mili giây (1 giây = 1000 mili giây) sau mới bơm 1 lần nữa. Chú ý: những chiêu Trấn phái hay chiêu Buff cần nội lực cao thì cần đặt mức bơm nội lực tối thiểu bằng mức tiêu tốn nội lực của những chiêu này. Nếu không, có thể xảy ra trạng thái nhân vật đang đánh tự nhiên đứng im vì đang cố sử dụng chiêu này nhưng không đủ nội lực.

- Bơm N.lực mức 2: bơm nội lực khi xuống dưới mức xxx và chờ xxx mili giây (1 giây = 1000 mili giây) sau mới bơm 1 lần nữa. Cách thức thực hiện giống như phần bơm sinh lực mức 2.

- TDP S.lực thấp: thổ địa phù khi sinh lực xuống dưới xxx, sau xxx mini giây sẽ kiểm tra mục này 1 lần.

- TDP N.lực thấp: thổ địa phù khi nội lực xuống dưới xxx, sau xxx mini giây sẽ kiểm tra mục này 1 lần.

- TDP khi tiền >=: thổ địa phù khi tiền vạn trong hành trang >= xxx vạn.

- TDP khi hết bình máu /mana: khi nhân vật cần sử dụng bình sinh lực/nội lực nhưng không tìm thấy trong hành trang sẽ TDP.

- TDP khi sai bản đồ luyện công: nếu chọn sau 2 phút sai bản đồ luyện công nhân vật sẽ tự TDP. Tên bản đồ luyện công do [Nơi LC] trong tab Toạ độ quyết định.

- Thổ địa phù khi hết chỗ trống: khi nhân vật kiểm tra đầy rương theo tiêu chí của người chơi, nếu thoả mãn điều kiện đầy rương sẽ TDP về thành.

- Dùng X2 khi luyện công [...]: nhân vật sẽ tự dùng các vật phẩm trong danh sách [...] khi luyện công. Auto sẽ tự động kiểm tra trạng thái X2 và dùng vật phẩm theo thứ tự ưu tiên do người dùng thiết lập.

- Rung chuông khi TDP: báo 3 hồi chuông mỗi lần về thành (bạn phải sử dụng hệ thống âm thanh mới có tác dụng).

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD