Tiện ích

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

Tiện ích - 1Tiện ích 1:

- UT Online: nếu chọn mục này, nhân vật sẽ tự động uỷ thác online. Nhân vật sẽ tự động kiểm tra trạng thái X2 nếu [Tự dùng X2] được chọn. Nếu hết X2 nhân vật tự động dùng vật phẩm theo thứ tự ưu tiên trong danh sách. Nếu hết vật phẩm trong hành trang có thể tự lấy trong Rương đồ.

- X2/ TTL/SDT (phút): sử dụng thiên thảo lộ, Sư Đồ Thiếp, các vật phẩm x2 sau mỗi xx phút. Khi bắt đầu kích hoạt chức năng này phải sau xx phút mới sử dụng lần đầu. Người chơi có thể kết hợp 2 mục tương tự để sử dụng 2 loại vật phẩm cung lúc.

- Nâng cấp HT: nâng cấp Huyền tinh sẵn có trong hành trang. Nếu muốn lặp lại công việc này cho đến hết loại Huyền tinh cần nâng cấp, bạn phải chọn Lặp lại.

- Luyện Huyền tinh: sẽ sử dụng Nhẫn + NB+ DC sẵn có trong hành trang để luyện. Hết sức lưu ý: chức năng này không lọc đồ nên phải kiểm tra thuộc tính của trang sức trước khi sử dụng.

- Mở rương: tự mở rương đồ

- Xoá SMS: xoá lời mời PT xx lần.

- QUIT (ALL): tự thoát các nhân vật đang chạy auto.

- Huỷ diệt: hãy bấm thử xem sao.

- Tạm dừng: tuỳ chọn dùng chuột hoặc phím tắt để dừng auto.

Tiện ích 2:

- Quăng đồ: chọn vật phẩm để quăng ra ngoài.

- Chuyển đồ (có thể dùng phím tắt): khi chọn chức năng này người chơi phải làm mẫu chuyển đồ 1 lần, nhân vật sẽ dựa vào mẫu này để lặp lại thao tác đến khi hết món đồ cần chuyển.

- Mật khẩu điều khiển: tham khảo

- Hành động: mục này dành cho các events.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD