Tự vệ

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Khi gặp đồ sát, cừu sát: nhân vật sẽ hành động theo những thông tin thiết lập trong phần này.

Tự vệ - 1

- Khi nhân vật đang theo sau ai đó sẽ chỉ tự vệ nếu đối thủ không ở quá xa nhân vật theo sau.

- Hành động: Bỏ chạy khi gặp Đồ sát chỉ hoạt động nhân vật được thiết lập đánh theo tọa độ. Hành trình bỏ chạy chính là những tọa độ đánh quái.

- Có thể dùng chế độ Tự vệ trong Tống Kim để PK.

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD