Bang hội

Chia sẻ link qua Facebook Chia sẻ link qua Twitter Chia sẻ link qua Zing

- Lấy vật phẩm khi Reset:

Bang hội - 1Ở chế độ đã hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã tẩu và đang tiếp tục đi luyện công, nếu được Reset giờ chơi, nhân vật sẽ TĐP và vào bang hội để lấy các vật phẩm được chọn.

 • Lệnh bài ngẫu nhiên: có thể lọc bằng danh sách [...] các loại lệnh bài cần bán và giữ lại.
 • Lấy khi đầy hành trang: bỏ qua việc kiểm tra đầy Hành trang.
 • [Lấy vật phẩm]: khi bấm nút lệnh này, nhân vật sẽ vào bang để thực hiện việc lấy vật phẩm.
 • [Lọc Lệnh bài]: thực hiện lọc lệnh bài đang có.

- Lệnh bài nhiệm vụ: lệnh bài và vật phẩm nhiệm vụ phải để sẵn trong Hành trang (hoặc Hành trang Bang hội)

 • Diệt quái kết hợp DT & LC: nếu được chọn, nhân vật khi làm nhiệm vụ Dã tẩu hoặc luyện công sẽ sử dụng lệnh bài tương ứng với bản đồ đó để kết hợp làm nhiệm vụ.
 • Nếu đang làm nhiệm vụ Dã tẩu, nhân vật  sẽ không trả nhiệm vụ nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ Lệnh bài.
 • Nhiệm vụ giao vật phẩm nhân vật sẽ tự sử dụng lệnh bài và giao vật phẩm tương ứng cho các NPC. Khi giao vật phẩm, nhân vật sẽ tự tách vật phẩm đúng với số lượng cần giao.
 • Tự mua vật phẩm tại TBTN: nếu được chọn, nhân vật sẽ tự kiểm tra số lượng vật phẩm cần thiết, nếu thiếu sẽ tự mua tại Thần Bí Thương nhân (Tương Dương). Những vật phẩm này bao gồm: Pháo hoa, TTTAP, Bách Quả Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ, Phúc Duyên Tiểu, Phúc Duyên Đại.
 • [Giao đồ]: thực hiện ngay việc giao vật phẩm.
 • [Thống kê]: thống kê số lượng lệnh bài và vật phẩm nhiệm vụ tương ứng trong Hành trang.

- Nhiệm vụ đặc biệt: làm nhiệm vụ lệnh bài rửa PK

 

 • Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi cần nâng PK, nhân vật chính sẽ ra bãi luyện và sử dụng các thông số trong phần [Tự vệ] để giết nhân vật phụ. Nhân vật chính sẽ đồ sát nhân vật phụ nếu khác màu, cừu sát nếu cùng màu. Sau 5 phút không tìm thấy nhân vật phụ sẽ kết thúc nhiệm vụ và thực hiện công việc theo tuỳ chọn [Sau khi hoàn thành nhiệm vụ].
 • Tác phường, Thư, cấp: là giới hạn để nhân vật tự động đổi nhiệm vụ. Người chơi nên thay đổi thông số gới hạn thư và cấp của tác phường sao cho phù hợp với tình hình bang hội tại server đang chơi để giảm thiểu thời gian lấy thư tiến cử. Thông số về tác phường như hình trên là tương đối phù hợp với tất cả các Server.
 • Xaphu: đi xa phu tới nơi có nhân vật phụ đang chờ để nâng PK.
 • Lệnh bài cấp: chọn lệnh bài phù hợp với đẳng cấp của bang hội
 • Số nhiệm vụ hoàn thành: thực hiện nhiệm vụ xx lần.
 • Số lượng TDP cần mua: khi hết TDP, nhân vật sẽ tự động về thành để mua.
 • Vào bang để lấy thư (cấm địa mở): khi được chọn, gặp những bang hội mở cấm địa, nhân vật sẽ vào bang gặp các NPC tương ứng để lấy thư tiến cử (không nên chọn mục này vì sẽ rất tốn thời gian lam nhiệm vụ).
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ: thưc hiện công việc tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhân vật phụ: tên nhân vật phụ hỗ trợ nâng PK.
 • Thoát nhân vật phụ khi hoàn thành: thực hiện khi nhân vật chính kết thúc chuỗi nhiệm vụ.
 • Tự đăng nhập vào nhân vật phụ: khi được chọn, Auto sẽ điều khiển để đăng nhập nhân vật phụ. Lưu ý: tên nhân vật phụ phải tồn tại trong danh sách của Login. Khi mục này được chọn, người chơi phải chọn đường dẫn cho AutoLogin.
 • Khi hết TDP, máu hoặc mana, nhân vật sẽ tự động về thành thực hiện các công việc sau:
 • Tự rút tiền mua TDP, máu & mana.
 • Sửa đồ khi về thành mua đồ (TDP, máu & mana).
 • Gửi tiền trước khi ra bãi.
 • Lưu ý: các thông số được thực hiện theo mục Hành trang (trừ số lượng TDP).
 • Thiết lập thông số cho nhân vật phụ:
  • Thiết lập thông số như 1 nhân vật luyện công bình thường (nhân vật chính không điều khiển nhân vật phụ ra bãi).
  • Chọn đánh theo phạm vi 200 ngay cửa động để nhân vật chính dễ tiếp cận.
  • Bỏ chọn TDP khi sinh lực thấp.
  • Bỏ chọn phần tự vệ.
  • Chọn mục Luyện công (trong tab Điều khiển) để quay lại khi chết.
  • Lưu ý: nhân vật phụ phải có ít nhất 1 TDP trong hành trang mới có thể lên bãi.

Hỗ trợ Online

  Group Facebook: agtool
  Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
  Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD